Systemy transportu stanowiskowego

Organizacja i projektowanie

Doradztwo

Nasza firma zajmuje się również doradztwem w doborze urządzeń magazynowych i transportu stanowiskowego, a także opracowujemy optymalne koncepcje zagospodarowania powierzchni magazynowych oraz organizację stanowisk produkcyjnych z wykorzystaniem w/w urządzeń.

Podejmujemy się poszukiwania rozwiązań optymalizujących wykorzystanie powierzchni istniejących magazynów oraz dozbrajaniem w sprzęt transportu bliskiego.
W ramach takiego opracowania, po zapoznaniu się z problemami i oczekiwaniami Inwestora przedstawiamy 2 - 4 koncepcje możliwych korzystnych rozwiązań problemu, z których wspólnie z Inwestorem dokonujemy wyboru najoptymalniejszego wariantu do dalszej realizacji.

Opracowanie to może ograniczać się tylko do sprecyzowania w/w wariantów, może także zawierać analizę kosztów realizacji lub inne tematy zależnie od umówionego zakresu zlecenia.
W ramach realizacji wybranego rozwiązania podejmujemy się kompletacji wszystkich dostaw, choć także Inwestor może pozostawić to sobie w oparciu o przygotowane mu dane.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.

 

Copyright © 2007 akis-akupisz.pl.