Konstrukcje nośne

Konstrukcje nośne pod płyty poliwęglanowe mogą być wykonane z dowolnych kształtowników stalowych bądź aluminiowych spełniających wymagania wytrzymałościowe, choć najchętniej wykorzystywane są profile o przekrojach zamkniętych lub specjalne profile aluminiowe. Jako konstrukcja nośna może również występować konstrukcja drewniana specjalnie zaprojektowana lub istniejąca w konkretnym przypadku.

Płyty poliwęglanowe do konstrukcji nośnej mocowane są przy pomocy profili aluminiowych specjalnych oraz systemu wkrętów i uszczelek. W taki sam sposób płyty te mogą być montowane na istniejących konstrukcjach czasem po niezbędnych adaptacjach.

Wszystkie elementy stalowe i aluminiowe konstrukcji z reguły są malowane elektrostatycznie na uzgodniony kolor wg klasyfikacji RAL.

Konstrukcje
z płyt poliwęglanowych